Home / Magazin / Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak birbirini takibe aldı

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak birbirini takibe aldı

Tuba B?y?k?st?ve Onur Saylak aras n?nda ya?anan bo?anma krizinde yeni geli?meler ya?and?. Ayr?lacaklar? konu?ulan ?iftten B?y?k?st?n, ayr?laca?? iddia edilen e?i Saylak’?sosyal medyadan payla n??mlar?n? be?endi. Bu hareket ?nl? ikilinin hayranlar?n? sevindirdi.

Kanal D’de yay?nlanan ‘Vatan?m Sensin’ adl? diziyle ekranlara d?nen Onur Saylak’a e?i Tuba B?y?k?st?n sosyal medya ?zerinden destek verdi. B?y?k?st?n, Onur Saylak’?n dizi ile ilgili yapt??? payla??mlar?n? be?endi.

Bo?anma karar? ald?klar? iddia edilen ?ift hakk?ndaki yeni geli?me ayr?l?k dedikodular?n? da ortadan kald?rd?. B?y?k?st?n’?n bu hareketi ‘buzlar eriyor mu’ sorusuna bir nebze de olsa cevap oldu. Bu arada birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye ba?layan ?iftin bu hareketi hayranlar?n? da mutlu etti.

?kilinin dizilerde d?n???ml? oynama kural?n? bozarak ?ocuklar?na haks?zl?k ettiklerini d???nd?kleri ve bu y?zden kavga ettikleri s?yleniyordu. Hatta Tuba’n?n e?iyle yapt??? telefon g?r??mesi sonras? a?lad??? s?yleniyordu. En kid B?y?k?st?n’?n parma??ndan y?z???n? ??kard??? da ayr?l?k haberlerini g??lendiren ba?ka bir fakt?r olmu?tu. Ancak yeni geli?meler sonras? ?nl? ?iftin ayr?lmayaca?? belirtildi.

5 yıllık evli olan çiftin bu evlilikten Toprak ve Maya adında ikiz kızları bulunuyor.