Home / Magazin / Şükrü Özyıldız gala gecesinde Şükran Ovalı’nın peşini bırakmadı

Şükrü Özyıldız gala gecesinde Şükran Ovalı’nın peşini bırakmadı


2 y?l ?nce ‘?eref Meselesi’ dizisinde birlikte rol alan ??kran Oval? ve ??kr? ?zy?ld?z ?ekimler s?ras?nda tan???p a?k ya?amaya ba?lam??t?. Dizinin ard?ndan yollar?n? ayr?lan ikili Y?lmaz Erdo?an’?yeni filmi ‘Ek n?i Elmalar’da tekrar bulu?tu. ?nceki g?n d?zenlenen galaya kat?lan Oval?, eski sevgilisi taraf?ndan yak?n markaja al?nd?.

?u s?ralar Be?ikta?’l? futbolcu Caner Erkin’le a?k ya?ayan ??kran Oval? gala gecesinde rol arkada?? ??kr? ?zy?ld?z’dan g?zlerini s?rekli ka??rmak zorunda kald?. ?zy?ld?z ise bak??lar?n? Oval?’dan bir an olsun ay?rmad?.

Evlilik yolunda h?zla ilerleyen ??kran anla?mas?n? ?nceden yapt??? i?in Y?lmaz Erdo?an’?n Ek?i Elmalar filminde ??kr? ?zy?ld?z ile birlikte oynamak zorunda kald?. ?nceki ak?am Maslak’ta d?zenlenen gala gecesinde ??kran Oval’y? advertisement?m advertisement?m takip eden ??kr? ?zy?ld?z, g?zel oyuncunun adeta pe?ini b?rakmad?.


Caner Erkin’in sakatl??? nedeniyle kat?lamad??? gecede ilgin? g?r?nt?ler ortaya ??kt?. Muhabirlerle sohbet eden yak???kl? oyuncu ‘Herhangi bir zorluk ya?advertisement?n?z m??’ sorusuna kar??l?k, “Arkada?lar biz profesyonel oyuncular?z. Rol ne gerektiriyorsa onu yapar?z. ??kran da harika bir oyunculuk sergilemi?, izleyince bir kez daha fark ettim ve az ?nce yan?na gidip kendisini tebrik ettim.’ dedi.

Filmin bir di?er ba?rol oyuncular?ndan Music?l ?den ise ‘B?ylesine g?zel bir projede yer ald???m i?in inan?lmaz mutluyum” dedi. Cing?z Recai filminde Kenan ?mirzal?o?lu ile birlikte rol alaca?? y?n?ndeki haberler ile ilgili olarak ‘Bana gelen bir teklif yok. Bu tamamen yalan bir haber’ a??klamas?nda bulundu.