Home / Magazin / Mariah Carey ve James Packer ayrıldı

Mariah Carey ve James Packer ayrıldı

.Mariah Carey ve James Packer arasında her şey bitti ama iddialara göre Mariah Carey, 10 milyon dolar değerindeki yüzüğünü geri vermedi.


Woman’s Day dergisinin iddias?na g?re i?adam? Adam Packer, 46 ya??ndaki Carey’nin yapt??? savurgan harcamalar y?z?nden Carey’i terk ederek ni?an? att?.

?ifte yak?n kaynaklar Wayne Packer’?n, ?nl? ?ark?c?n?n kariyeri, ?zellikle Television set ?ovu i?in ?fine harcama yapt???n? belirterek “Mariah ya?advertisement?klar? hayat? t?m d?nyaya sergilemeyi istiyordu. Bu da James’i rahats?z etti” ?eklinde konu?tu.

Ge?ti?imiz Ocak ay?nda ni?anlanan ve yak?n zamanda g?steri?li bir t?renle evlenmeyi planlayan ?iftin ailesi ve yak?n arkada?lar? da ayr?l??? do?rulad?. Ayr?l?k sonras? Mariah Carey’nin Wayne Packer taraf?ndan kendisine hediye edilen 10 milyon dolarl?k ni?an y?z???n? geri vermedi?i de belirtildi.

49 ya??ndaki Adam Packer d?nyan?n en zengin i? adamlar?ndan biri. Insect?ne kadar iki kez evlenip bo?anan Packer’?ad n? aralar?nda Miranda Kerr’?n da bulundu?u bir?fine ?nl?yle birlikte an?ld?.